Bản tin tổng kết chương trình Giảm rác tại Đông Anh năm 2021

Bản tin tổng kết chương trình Giảm rác tại Đông Anh năm 2021

Những tháng đầu năm 2021, nhận thấy thực trạng rác thải, huyện Đông Anh đã triển khai thí điểm mô hình Thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn tại 3 xã Liên Hà, Dục Tú và Việt Hùng. Theo đó, với sự hỗ trợ của các đơn vị kỹ thuật, các hộ gia đình thí điểm đã phân...
Lễ khởi động Chương trình Xe sạch – Trời xanh: triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lễ khởi động Chương trình Xe sạch – Trời xanh: triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sáng 12/11/2021, Lễ khởi động Chương trình Xe sạch – Trời xanh: triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí chính thức được diễn...
Hãy làm sạch bằng hành động, chứ không phải bằng suy nghĩ

Hãy làm sạch bằng hành động, chứ không phải bằng suy nghĩ

Phát biểu của cựu tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon “There is no Planet B” (Không còn hành tinh nào khác) tiếp tục được nhắc đến trong ngày Làm sạch thế giới năm 2021. Thông điệp này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung...
Kết quả kiểm toán rác thải sinh hoạt trong 30 ngày tại Đông Anh

Kết quả kiểm toán rác thải sinh hoạt trong 30 ngày tại Đông Anh

Năm 2021, huyện Đông Anh đã triển khai chương trình Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn (link). Tính đến tháng 8/2021, 4 xã trên địa bàn huyện bao gồm Liên Hà, Dục Tú, Mai Lâm, Võng La đã tích cực phân loại rác thải thành 3 loại: rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn...
Hà Nội kiểm tra khí thải xe máy miễn phí

Hà Nội kiểm tra khí thải xe máy miễn phí

Ngày 22/07/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội. Mục đích...