CHƯƠNG TRÌNH XÓA BỎ BẾP THAN TỔ ONG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

DỪNG SỬ DỤNG BẾP THAN TỔ ONG CHUNG TAY VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH VÀ SỨC KHỎE AN LÀNH!

Giới thiệu chương trình

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội, đun bếp than tổ ong được xác định là một trong 12 nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Việc đun nấu bằng bếp than tổ ong của các hộ gia đình, hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội thải ra môi trường nhiều chất, khí thải như bụi mịn PM2,5, khí CO, CO2, SO2. Nếu hít phải các chất, khí thải này với nồng độ cao và trong thời gian dài, con người sẽ dễ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch.
Ngày 30/10/2019, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.

%

số lượng bếp than tổ ong trên địa bàn Hà Nội được xóa bỏ

*Kết quả tính đến quý III/2021 so với kết quả điều tra, khảo sát năm 2017 (Báo cáo của Sở TNMT Hà Nội)

Các hoạt động chính

Đồng hành cùng các quận huyện tại Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND, từ tháng 6/2020 đến nay, Live&Learn triển khai chương trình “Hỗ trợ các giải pháp thay thế và loại bỏ bếp than tổ ong tại Hà Nội”. Theo đó, chương trình tập trung hỗ trợ các can thiệp, kỹ thuật, tài liệu truyền thông cho các Quận và đưa ra các đề xuất khuyến nghị hỗ trợ chuyển đổi sản xuất bếp than. Đồng thời, chương trình cũng thực hiện nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các nhóm hộ gia đình/cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và phân phối than tổ ong trên địa bàn Hà Nội.

Nghiên cứu và xây dựng chính sách

Kết quả thực hiện chương trình năm 2020

Toàn thành phố Hà Nội giảm 79% số bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ so với năm 2019

Kết quả thực hiện chương trình năm 2021

Toàn thành phố Hà Nội giảm 99,17 % số bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ

                

 

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)
Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội
Website: www.khisachtroixanh.net
Hotline: 024 37185930 (Ms. Kim Thoa)