LIVE & LEARN

Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo quyết định 60/QĐ–LHH ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và giấy phép số A-804 của Bộ Khoa học Công nghệ.

Với thế mạnh về các phương pháp giáo dục truyền thông và mạng lưới rộng gồm nhiều tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác khác tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, Live@Learn đã được công nhận là một tổ chức sáng tạo và năng động đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Live&Learn đã kết nối và làm việc với nhiều đối tác, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới NGO và truyền thông. Tổ chức là một thành viên tích cực trong Nhóm công tác chống biến đổi khí hậu, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và đang thúc đẩy kết nối các tổ chức làm việc vì Không khí Sạch thành phố Xanh.

Năm 2016 Live&Learn vinh dự là tổ chức Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng quốc tế Stars Impact cho các chương trình với trẻ em và thanh niên. Và LiveLearn được trao tặng Phim ngắn hay nhất về tác động tích cực của con người đối với việc giảm thiểu nguy cơ thiên tai với bộ phim “Tôi chơi, tôi học và tôi an toàn” trong Hội nghị Bộ trưởng châu Á về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 2016 (AMCDRR 2016).

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

  • Môi trường bền vững

Tăng cường bảo vệ môi trường, chuẩn bị cho thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho hành động và hỗ trợ

  • Phát triển trẻ em và thanh niên

Thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho những người trẻ phát triển năng lực và chủ động như những công dân tích cực

Nhận thông tin

                

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội

асессор тестировщикvzlomsoftкак выщипать брови в домашних условияхinstagragmмеждународная экспресс доставкаГамлет Тунян