Cuộc thi Nhà khoa học nhí “Đi tìm không khí sạch”

 

Nhóm Thiếu nhi xanh

Nhóm Thiếu nhi xanh

Nhóm Scientists by UMP1

Nhóm Scientists by UMP1

Nhóm Phạm Thi Anh Thư

Nhóm Phạm Thi Anh Thư

Nhóm Sleeping Knights

Nhóm Sleeping Knights

Nhóm Tiến và Hoàng

Nhóm Tiến và Hoàng

Nhóm Vân Kiều

Nhóm Vân Kiều

Nhóm VNM

Nhóm VNM

Ngô Minh Quân

Ngô Minh Quân

Nhóm We Are The Best

Nhóm We Are The Best

Nhóm Hologram

Nhóm Hologram

Nhóm QUiK

Nhóm QUiK

Lê Trần Bảo Châu

Lê Trần Bảo Châu

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Nhóm Pikachu

Nhóm Pikachu

Nhóm Sirius

Nhóm Sirius

Nhóm 8A1 THCS Lại Xuân

Nhóm 8A1 THCS Lại Xuân

Nhóm Oxy Infinity

Nhóm Oxy Infinity

Nhóm O2

Nhóm O2

Nhóm The Four Seasons

Nhóm The Four Seasons

Nhóm Unity

Nhóm Unity

Nhóm Thiên Đình Xanh

Nhóm Thiên Đình Xanh

Nhóm Thủy, Duy, Dương

Nhóm Thủy, Duy, Dương

Nhóm Siêu Nhân Gao đi tìm không Khí sạch

Nhóm Siêu Nhân Gao đi tìm không Khí sạch

Nhóm Umwelt

Nhóm Umwelt

Nhóm Nhóm Eco Green

Nhóm Nhóm Eco Green

Nhóm 1 – 6a5 – NLS

Nhóm 1 – 6a5 – NLS

Vượt thời gian đập tan thách thức

Vượt thời gian đập tan thách thức

Phan Phước Quý Thế

Phan Phước Quý Thế

Nhóm NHÀ KHOA HỌC NHÍ

Nhóm NHÀ KHOA HỌC NHÍ

Nhóm Vân Nga, Anh Thư, Hoàng Mai

Nhóm Vân Nga, Anh Thư, Hoàng Mai

Nguyễn Minh Duy

Nguyễn Minh Duy

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Phương Linh

Nhóm Hungry For Exploration

Nhóm Hungry For Exploration

Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

Nhóm Fresh Air Fighters (FAFS)

Nhóm Fresh Air Fighters (FAFS)

Nhóm Hội những người thích sự trong lành

Nhóm Hội những người thích sự trong lành

Nhóm 10imilo

Nhóm 10imilo

Nhóm BIGBANG

Nhóm BIGBANG

Nhóm CaiN Press

Nhóm CaiN Press

Nhóm GREEN AREA

Nhóm GREEN AREA

Nhóm FCJameschan

Nhóm FCJameschan

Nhóm Flutch

Nhóm Flutch

Nhóm Dâu Diệu

Nhóm Dâu Diệu

Nhóm Gánh Xiếc Môi Trường

Nhóm Gánh Xiếc Môi Trường

Nhóm Hảo Anh Em

Nhóm Hảo Anh Em

Nhóm Cuộc sống xanh Lomo

Nhóm Cuộc sống xanh Lomo

Nhóm Cool Air

Nhóm Cool Air

Nhóm KALAN

Nhóm KALAN

Nhóm Cộng sự học tập

Nhóm Cộng sự học tập

Nhóm Bụi chuối

Nhóm Bụi chuối

Nhóm BQMT Team

Nhóm BQMT Team

Nhóm 9 phẩy

Nhóm 9 phẩy

Nhóm 5 bé Pikachu

Nhóm 5 bé Pikachu

Nhóm 3 con vịt

Nhóm 3 con vịt

Vũ Lê Thúy An

Vũ Lê Thúy An

Hà Huy Tùng

Hà Huy Tùng

Mạc Trần Bảo Lâm

Mạc Trần Bảo Lâm

Nguyễn Linh Nhi

Nguyễn Linh Nhi

Phạm Minh Sơn

Phạm Minh Sơn

Đoàn Trung Kiên

Đoàn Trung Kiên

Trần Thái Ngọc Đăng

Trần Thái Ngọc Đăng

Nhóm USSR

Nhóm USSR

Nhóm TNT

Nhóm TNT

Nhóm Lâu Đài Tình Ái

Nhóm Lâu Đài Tình Ái

The Diving Sharks

The Diving Sharks

Nhóm 218

Nhóm 218

Nhóm Siêu nhân Linh Anh

Nhóm Siêu nhân Linh Anh

Nhóm Scientists by UMP2

Nhóm Scientists by UMP2

Nhóm A

Nhóm A

Nhóm Rubber Ducks

Nhóm Rubber Ducks

Nhóm Siêu Môi Trường

Nhóm Siêu Môi Trường

Phạm Thanh Phong

Phạm Thanh Phong

Nhóm Peach

Nhóm Peach

Nhóm OXYGEN

Nhóm OXYGEN

Nhóm F5

Nhóm F5

Nhóm Thăng Long

Nhóm Thăng Long

Nhóm Nhà Khoa Học Nhí Jean Piaget

Nhóm Nhà Khoa Học Nhí Jean Piaget

Nhóm GẠO NẾP

Nhóm GẠO NẾP

Nhóm Vivin

Nhóm Vivin

Võ Quốc Duy

Võ Quốc Duy

Nhóm Cầu Vồng

Nhóm Cầu Vồng

Nhóm 3

Nhóm 3

Nhóm XD

Nhóm XD

Nguyễn Hoàng My

Nguyễn Hoàng My

Nhóm YES (Young Environmentalists)

Nhóm YES (Young Environmentalists)

Nhóm Lớp 4A – Tiểu học Chương Dương

Nhóm Lớp 4A – Tiểu học Chương Dương

Nhóm M.T.P

Nhóm M.T.P

Hà Hiền Anh

Hà Hiền Anh

Đỗ Ngọc Hương Giang

Đỗ Ngọc Hương Giang

Nhóm Hằng Hà Anh

Nhóm Hằng Hà Anh

Nhóm GreenTeam

Nhóm GreenTeam

Nhóm FRESH AIR

Nhóm FRESH AIR

Nhóm Đi tìm Không khí sạch lớp 4A

Nhóm Đi tìm Không khí sạch lớp 4A

Nhóm Chiến binh xanh (Trường TH Alpha)

Nhóm Chiến binh xanh (Trường TH Alpha)

Nhóm Chiến Binh Cầu vồng

Nhóm Chiến Binh Cầu vồng

Bùi Tuấn Minh

Bùi Tuấn Minh

Nhóm Biệt đội không khí sạch 4B

Nhóm Biệt đội không khí sạch 4B

Nhóm 4A8ĐTĐ

Nhóm 4A8ĐTĐ

Nhóm Chiến Binh Xanh (Trường TH Chương Dương)

Nhóm Chiến Binh Xanh (Trường TH Chương Dương)