Các đối tác

Danh mục gồm hơn 100 cơ quan/tổ chức đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới chất lượng không khí được Live & Learn tổng hợp trong các hoạt động của dự án và cập nhật chi tiết tại đường link:

Google Site (cập nhật tới tháng 01/2022)

Excel File (cập nhật tới tháng 01/2022)

                

 

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội