Những tháng đầu năm 2021, nhận thấy thực trạng rác thải, huyện Đông Anh đã triển khai thí điểm mô hình Thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn tại 3 xã Liên Hà, Dục Tú và Việt Hùng. Theo đó, với sự hỗ trợ của các đơn vị kỹ thuật, các hộ gia đình thí điểm đã phân chia rác thải ra thành 3 loại: rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại. Rác hữu cơ được tái sử dụng thành phân bón dinh dưỡng cho cây trồng. Trong khi đó, rác tái chế được tách riêng và bán cho đồng nát tại địa phương. 

Đến tháng 12/2021, huyện đã nhân rộng mô hình này trên 19 xã, thị trấn trong đó 3/19 xã triển khai mô hình phân loại rác trên toàn bộ địa bàn, 16/19 xã, thị trấn còn lại thí điểm trên 01 thôn.

Người dân phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà

Vườn rau sau khi được bón phân hữu cơ

Với mô hình tại Đông Anh, Kết quả kiểm kê rác của Live&Learn chỉ ra rằng, sau khi phân loại và xử lý, lượng rác phải chuyển đến bãi chôn lấp giảm trên 50%, trong đó rác hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn nhất (khoảng 50-60%) được người dân mang đi xử lý triệt để bằng cách ủ phân compost tại nhà.

Theo báo cuối năm 2021 của phòng TNMT huyện Đông Anh: Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 khoảng hơn 12 tấn/ngày. Cụ thể, vào năm 2021, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 227 tấn/ngày; trong khi đó, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong năm 2020 là 239 tấn/ngày (do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình). 


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x