Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ

Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ

Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ Tháng 2 năm 2021, huyện Đông Anh bắt đầu triển khai chương trình Giảm rác tại cộng đồng. Nhờ những nỗ lực của các hộ gia đình, đến nay, tổng lượng rác thải sinh hoạt tại 3 xã thí điểm Liên Hà, Dục Tú,...
Sổ tay quản lý rơm rạ sau thu hoạch

Sổ tay quản lý rơm rạ sau thu hoạch

Sổ tay quản lý rơm ra sau thu hoạch Hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt diễn ra khá phổ biến tại các địa phương làm phát sinh khói bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn giao...
Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ

Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ

Video hướng dẫn: Xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì Không khí sạch”, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông...
Tờ rơi truyền thông: Rơm là vàng, đừng đốt

Tờ rơi truyền thông: Rơm là vàng, đừng đốt

Tờ rơi truyền thông: Rơm là vàng, đừng đốt Tài liệu này được biên soạn bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp thực hiện cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì không...
Dừng đốt rơm rạ: cần cái nhìn hệ thống

Dừng đốt rơm rạ: cần cái nhìn hệ thống

Dừng đốt rơm rạ: Cần cái nhìn hệ thống Chúng ta vẫn nghĩ rơm rạ là vấn đề của nông dân… Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, xử lý hàng triệu tấn rơm rạ ở miền Bắc đòi hỏi phải có một cái nhìn hệ thống, thậm chí phải tổ chức sản xuất sao việc xử lý rơm rạ phù hợp với...