Không khí Sạch
Thành phố Xanh

Về dự án

Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh ra đời với mong muốn thế hệ trẻ của Việt Nam có thể sống trong một môi trường trong lành và khỏe mạnh.

Live & Learn

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Sống  và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) điều phối.

Các tổ chức

Live&Learn đã và đang kết nối, xây dựng mạng lưới Không khí sạch – Thành phố Xanh với các tổ chức trong nước và quốc tế có cùng chung mục tiêu và lý tưởng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trong báo cáo về Chỉ số hiệu suất môi trường (EPI) của Đại học Yale, Việt Nam xếp hạng 131/180 quốc gia có số liệu phân tích. Riêng đối với chất lượng không khí, Việt Nam đứng thứ 170. Ô nhiễm không khí được đánh giá là có xu hướng gia tăng tại hầu hết các đô thị ở nước ta. Điều đó khiến Việt Nam chịu nhiều rủi ro về môi trường, hệ sinh thái và đặc biệt là sức khỏe con người.

Trước tình trạng này, Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và cộng đồng đã có những hành động nhất định, tuy nhiên, vẫn còn thiếu sự phối hợp, thiếu chiến lược lâu dài và các biện pháp thích hợp, cụ thể để giải quyết vấn đề.

Không khí sạch đâu rồi?

Chuyện gì đang xảy ra?

Chúng ta có thể làm gì?

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

Hoạt động với thanh niên

Hoạt động tại cộng đồng

Hoạt động nghiên cứu và chính sách

Hoạt động với công chúng

Hoạt động với doanh nghiệp

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Tiêu dùng bền vững

Sử dụng khẩu trang

Nhận thông tin

Airphin Cocacola Stifung NIOEH NABU Vusta Logo Think play ground Đại học Điện Lực USTH GreenID VCAP Sạp hàng chàng Sen Greenhub Đại học Bách Khoa 1516 inest FreeCycle Ford