Giới thiệu dự án

Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn.

Hoạt động của dự án

Kết nối mạng lưới

Trước tình trạng hoạt động của các tổ chức còn thiếu liên kết và chưa có chiến lược lâu dài, dự án tiến hành thiết lập và xây dựng mạng lưới hợp tác vì Không khí sạch – Thành phố xanh.

Nâng cao nhận thức

Dự án mong muốn có thể cung cấp cái nhìn đúng hơn, sâu hơn về hiện trạng và tác động của ô nhiễm không khí đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe của con người thông qua các hoạt động cụ thể.

Ứng dụng công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm truyền tải thông điệp, tạo ra xu thế để khuyến khích cộng động thực hiện những hành động tích cực, từ đó đóng góp cho việc giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Huy động sáng kiến

Hỗ trợ các nhóm thanh niên và trường học các giải pháp về Ô nhiễm không khí, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng để giải quyết vấn đề hướng tới nâng cao chất lượng không khí.

Giải pháp cộng đồng

Thiết lập và đưa vào sử dụng rộng rãi các mô hình đo lường chất lượng không khí, kết hợp với việc đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người. Ngoài ra, dự án  còn triển khai các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề về rác thải sinh hoạt. 

Tin tức mới

Hội thảo trực tuyến “Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của COVID-19”

Hội thảo trực tuyến “Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của COVID-19”

Từ ngày 1 đến ngày 22/04/2020, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện giải pháp cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Việc này đã tạo nên rất nhiều thay đổi trong nhiều mặt, đặc biệt là về chất lượng không khí. Để bàn luận và phân tích về những thay...

Nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 lên sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội

Nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 lên sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội

Những năm gần đây, trong nỗ lực giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí tại Hà Nội, các hoạt động nghiên cứu  chất lượng không khí đang ngày càng được đẩy mạnh nhờ sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, viện nghiên cứu và các bên liên quan. Đặc biệt, việc...

Các nhà tài trợ và đối tác

Nhận thông tin

                

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội