Đông Anh tiếp tục nhân rộng chương trình phân lại và xử lý rác tại nguồn

Sau khi thí điểm chương trình Phân loại và xử lý rác tại nguồn với 3 xã Liên Hà, Dục Tú và Việt Hùng, bắt đầu từ tháng 7, huyện Đông Anh mở rộng triển khai chương trình Phân loại và xử lý rác tại nguồn tại 2 xã Mai Lâm và Võng La. Live&Learn và các đối tác tiếp tục đồng hành chương trình với vai trò tư vấn triển khai, cung cấp các tài liệu truyền thông và hướng dẫn các hộ gia đình kiểm kê thành phần rác thải tại nhà để tự đánh giá hiệu quả thực hiện

Hội nghị truyền thông về tác động của rác thải và hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác được tổ chức tại 2 xã Mai Lâm, Võng La ngày 1 – 2/7/2021

Sau Hội nghị truyền thông, 3 thôn thuộc 2 xã đã tiên phong thực hiện và lựa chọn 30 thành viên nòng cốt tham gia thí điểm trong vòng 30 ngày. Trong tháng 7, các thành viên nhóm nòng cốt đang tích cực thực hiện Phân loại, Kiểm kê thành phần rác thải và Xử lý rác thải hữu cơ tại nhà.  

Hình ảnh nhóm nòng cốt tự phân loại, kiểm kê và xử lý rác tại nhà

Hi vọng với những nỗ lực này, mục tiêu 100% hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia phân loại rác, trên 50% số hộ gia đình tham gia xử lý rác hữu cơ thành công sẽ sớm trở thành hiện thực và lan toả rộng rãi trong cộng đồng.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x