1. Tổng hợp các văn bản pháp luật, chính sách về quản lý chất lượng không khí (Cập nhật bản mới nhất tới 06/2022)

File Excel >>

 

2. Danh sách các tổ chức làm việc liên quan CLKK (Cập nhật bản mới nhất tới tháng 06/2022)

Google Site > >

 

3. Danh sách tổng hợp các nghiên cứu về ONKK (Cập nhật bản mới nhất tới tháng 06/2022)

File Excel >>

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x