Nghiên cứu “Tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019”

Nghiên cứu “Tác động ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019”

“Báo cáo Tác động Ô nhiễm không khí do bụi PM2,5 đến sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội năm 2019” được thực hiện bởi Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc gia Hà Nội. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng số liệu do địa phương cung cấp...

Các nghiên cứu, tin tức nổi bật về ONKK trong Quý II/2021

Các nghiên cứu nổi bật về ONKK ở Việt Nam trong Quý II/2021 1. TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH LY XÃ HỘI DO COVID-19Các nghiên cứu đã được Live & Learn tổng hợp theo thời gian công bố nghiên cứu theo đường link sau:...

Nghiên cứu: Đóng góp của Than với khí thải, nồng độ PM2,5 ngoài trời và trong nhà, phơi nhiễm và tác động sức khỏe tại Trung Quốc từ năm 1970 đến năm 2014

Kết quả nổi bật Ảnh hưởng của than dùng trong sinh hoạt vào lượng phát thải đã giảm trên diện rộng, nhưng vẫn chiếm 29% tổng lượng phát thải PM2,5 sơ cấp do đốt than vào năm 2014.Nồng độ PM2,5 trong không khí xung quanh tăng từ năm 1974 đến 2014, trong khi nồng...