CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG DÂN

GIỚI THIỆU

Live&Learn hợp tác với các tổ chức NGO, các công ty, viện nghiên cứu và trường học khác thực hiện Chương trình Khoa học công dân (Citizen Science) nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng cùng tìm hiểu, phát hiện vấn đề và chung tay hành động vì không khí sạch, trong đó bổ sung thông tin và nghiên cứu theo dõi chất lượng không khí.

KẾT QUẢ

Chương trình đã thu hút sự tham gia của

0

Đơn vị phát triển LCS

0

Trường học

0

Cơ quan

0

Đơn vị tư nhân

Tham gia theo dõi chất lượng không khí

Kết nối và hỗ trợ

0

Nhà khoa học, trường viện nghiên cứu

0

   Nghiên cứu sử dụng LCS, dữ liệu   vệ tinh

0

        Thiết bị cảm biến chi phí thấp          trên toàn quốc

Đưa bức tranh Ô nhiễm không khí từ “vô hình” dần trở nên “hữu hình” với người dân Việt Nam nhờ thúc đẩy tiếp cận dữ liệu đa nguồn và ứng dụng công nghệ.

Chỉ trong vòng 3 năm, các thông tin và chỉ số chất lượng không khí tại Việt Nam được cập nhật trực tiếp và    liên tục qua nhiều kênh, trang web và ứng dụng, sử dụng dữ liệu vệ tinh kết hợp với trạm quan trắc mặt đất và cảm biến chi phí thấp.

HOẠT ĐỘNG

Phát triển và hỗ trợ mạng lưới theo dõi chất lượng không khí để nâng cao

nhận thức và bổ sung dữ liệu (sử dụng máy đo chi phí thấp và dữ liệu vệ tinh) 

Hỗ trợ mạng lưới theo dõi chất lượng không khí (CLKK) sử dụng máy đo chi phí thấp PAM Air

FAirKit – Phát triển mạng lưới theo dõi CLKK tại      Hà Nội và ứng dụng di động về ONKK dành cho  cộng đồng cùng với FIMO thuộc trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đánh giá vận hành LCS

(Co-location cùng với Đại sứ quán Mỹ)

Giáo dục khoa học và các nghiên cứu của sinh viên

Nhà Khoa học Xanh (STEM) cùng

 SPARC Lab, Viện Điện tử Viễn Thông

Cuộc thi Nhà khoa học Nhí –

             Đi tìm Không khí sạch

Quỹ sáng kiến (Danh sách các

sáng kiến nghiên cứu khoa học)

                

 

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội