Năm 2021, huyện Đông Anh đã triển khai chương trình Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn (link). Tính đến tháng 8/2021, 4 xã trên địa bàn huyện bao gồm Liên Hà, Dục Tú, Mai Lâm, Võng La đã tích cực phân loại rác thải thành 3 loại: rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại. 

Theo báo cáo của Live&Learn về Kiểm toán các loại rác thải sinh hoạt trong 30 ngày tại huyện Đông Anh và Phương án 01/PA-UBND ngày 27/1/2021 của UBND huyện, các loại rác được phân loại và xử lý như sau:

  • Lượng rác hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 57%) được thu gom và tái chế thành phân hữu cơ; 
  • Lượng rác tái chế (chiếm 11%) được bán cho hệ thống đồng nát, ve chai trong thôn/xóm, xã;
  • Lượng rác còn lại (chiếm 32%) được đưa về điểm tập kết rác thải tập trung để đơn vị dịch vụ vệ sinh môi trường của huyện thu gom, vận chuyển và xử lý.

Như vậy, nếu thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà, chúng ta sẽ giảm khoảng 50 – 70% lượng rác mang đến các bãi chôn lấp. Đây được coi là một tín hiệu tích cực, góp phần chứng minh hiệu quả của giải pháp phân loại và xử lý rác tại nguồn.

1 số kết quả kiểm toán rác cụ thể tại các thôn thí điểm:

Kết quả này cũng được chia sẻ trong các nhóm Zalo và nhận được phản hồi tích cực từ bà con tham gia

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x