[26/4/2021] Thôn Giao Tác bắt tay vào xử lý rác hữu cơ

[26/4/2021] Thôn Giao Tác bắt tay vào xử lý rác hữu cơ

Ngày 24/4 vừa qua, Live & Learn đã hỗ trợ bà con nông dân thực hành đào hố xử lý rác tại vườn nhà, thí điểm tại các hộ gia đình thuộc thôn Giao Tác. Các cô bác trong thôn lần lượt thực hành theo những bước xử lý rác vừa được học tại nhà văn hóa. Trăm nghe không...
Thí điểm phân loại Rác tại huyện Đông Anh

Thí điểm phân loại Rác tại huyện Đông Anh

Từ đầu tháng 2/2021, Huyện Đông Anh đã bắt tay thí điểm phân loại và xử lý rác tại nguồn nhằm giảm rác thải sinh hoạt tại 03 xã: Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. Bà con đã áp dụng các giải pháp như sử dụng vi sinh hoặc nuôi trùn quế để tạo thêm nguồn phân bón hữu cơ cho...