[26/4/2021] Thôn Giao Tác bắt tay vào xử lý rác hữu cơ

[26/4/2021] Thôn Giao Tác bắt tay vào xử lý rác hữu cơ

Ngày 24/4 vừa qua, Live & Learn đã hỗ trợ bà con nông dân thực hành đào hố xử lý rác tại vườn nhà, thí điểm tại các hộ gia đình thuộc thôn Giao Tác. Các cô bác trong thôn lần lượt thực hành theo những bước xử lý rác vừa được học tại nhà văn hóa. Trăm nghe không...