Dựa trên kinh nghiệm hướng dẫn phân loại rác tại nguồn thành công của Live&Learn cho trường học và cộng đồng, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam đề xuất Live&Learn hỗ trợ tổ chức tập huấn truyền thông phân loại rác tại nguồn cho các cán bộ xã, huyện của tỉnh. Chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp huyện về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” truyền đạt, củng cố, cập nhật những kiến thức, quy định pháp luật và đặc biệt là những kinh nghiệm, thực hành thực tế về công tác truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

1. Phương pháp đặt người học làm trung tâm, tối ưu sự tham gia của người học

Với phương pháp tiếp cận có sự tham gia, đặt người học làm trung tâm, tích hợp nhiều hoạt động tương tác, trò chơi, thảo luận nhóm giúp tối ưu sự tham gia của các cán bộ địa phương. Các hướng dẫn kỹ thuật được kết hợp cùng kinh nghiệm  Kết quả đánh giá cho thấy 100% người tham gia hài lòng với nội dung khóa học, 94,1% người tham gia cho biết có thể áp dụng 50% nội dung từ khóa học vào công việc của họ.

2. Thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông phân loại rác và cùng trao đổi kinh nghiệm

Tại khóa học, sau khi tìm hiểu kiến thức cơ bản về hiện trạng rác thải tại địa phương và trên cả nước, truyền thông và truyền thông môi trường, các học viên được chia nhóm thực hành lập kế hoạch truyền thông cho tình huống giả định hướng đến các đối tượng khác nhau. Các bản kế hoạch được nhóm trình bày trước lớp, các học viên có thể góp ý, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Sau khóa học, 38,8% người tham gia mong muốn tăng thời gian thực hành tại khóa học, 34,1% người tham gia mong muốn tăng thời gian chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau tại khóa học, 17,65% người tham gia mong muốn tăng thời lượng tập huấn nói chung.

3. Cung cấp mẫu tài liệu, kế hoạch truyền thông và ấn phẩm truyền thông dễ áp dụng sau khóa học

Trong phần thực hành tại khóa học, học viên được cung cấp mẫu kế hoạch cùng tài liệu tham khảo thực tế từ những dự án truyền thông mà Live&Learn đã trực tiếp thực hiện. Người tham gia cũng chủ động kết nối với Live&Learn để xin tài liệu, mẫu kế hoạch và chia sẻ thêm sau khóa học.

Khóa tập huấn “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp huyện về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” đã diễn ra thành công với sự tham gia sôi nổi từ các cán bộ. Hy vọng khóa tập huấn sẽ là nền móng thúc đẩy việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x