Quỹ sáng kiến 2021 tài trợ cho 15 sáng kiến thanh niên

Quỹ sáng kiến 2021 tài trợ cho 15 sáng kiến thanh niên

Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - thành phố xanh” 2021 tài trợ cho 15 sáng kiến thanh niên Tháng 3/2021, Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” đã được khởi động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến và giải pháp của thanh...
Những con số đáng nhớ của cuộc thi Hiệp sĩ môi trường nhí

Những con số đáng nhớ của cuộc thi Hiệp sĩ môi trường nhí

Những con số đáng nhớ của cuộc thi Hiệp sĩ môi trường nhí Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ⅚, Live&Learn và Lagom Viet Nam phối hợp cùng các group sống xanh chính thức phát động cuộc thi “Hiệp sĩ môi trường nhí 2021” với chủ đề về ô nhiễm không khí và rác thải....
Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ

Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ

Người dân Đông Anh thử nghiệm phân loại rác và xử lý rác hữu cơ Tháng 2 năm 2021, huyện Đông Anh bắt đầu triển khai chương trình Giảm rác tại cộng đồng. Nhờ những nỗ lực của các hộ gia đình, đến nay, tổng lượng rác thải sinh hoạt tại 3 xã thí điểm Liên Hà, Dục Tú,...
Sổ tay quản lý rơm rạ sau thu hoạch

Sổ tay quản lý rơm rạ sau thu hoạch

Sổ tay quản lý rơm ra sau thu hoạch Hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt diễn ra khá phổ biến tại các địa phương làm phát sinh khói bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn giao...
Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ

Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ

Video hướng dẫn: Xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong hố ủ Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì Không khí sạch”, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông...
Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong thùng ủ

Hướng dẫn xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong thùng ủ

Video hướng dẫn: Xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh trong thùng ủ Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Sống vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì Không khí sạch”, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông...