Hỗ trợ 15 cá nhân/hộ gia đình sản xuất, phân phối bếp than tổ ong chuyển đổi nghề nghiệp

Tính đến tháng 10/2019, số lượng bếp than trên toàn Hà Nội là 22.111 bếp, tập trung tại 12 Quận nội thành. Để có thể chấm dứt việc sử dụng bếp than theo đúng lộ trình của Chỉ thị 15, các thực hành tốt về giảm thiểu và loại bỏ bếp than cần được truyền thông và nhân rộng, các sáng kiến mới cần được hỗ trợ triển khai. Ngoài ra, khi bếp than bị cấm sử dụng tại Hà Nội, các nhóm, doanh nghiệp sản xuất, phân phối bếp than và than tổ ong sẽ bị ảnh hưởng và cần được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.Theo đó, 15 cá nhân và hỗ gia đình đang sản xuất và phân phối bếp than tổ ong đã được cung cấp thẻ điện thoại để tiện liên lạc và tìm kiếm các cơ hội việc làm mới. 

Ngoài ra, mô hình sáng kiến hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cũng được xây dựng.

Xem chi tiết Báo cáo tổng hợp mô hình sáng kiến hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tại đây.