Ngày 5/6/2020, Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ bếp than tổ ong và công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Chương trình được thực hiện bởi UBND quận Hai Bà Trưng kết hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020. Hội nghị với sự tham gia của gần 50 cán bộ cấp quận và đại diện các phường cùng trao đổi các nội dung xung quanh vấn đề, nguyên nhân và hướng tới các giải pháp hiệu quả, phù hợp về Bếp than tổ ong và rác thải nhựa tại địa bàn trong thời gian tới.

Tại sự kiện, chuyên gia tư vấn cùng lãnh đạo quận, cán bộ cơ sở đã chia sẻ về thực trạng bếp than tổ ong trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện nay, công tác thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc loại bỏ và thay thế bếp tổ ong cũng như những vướng mắc, khó khăn đang tồn tại. Từ đó đưa ra các phối hợp với các nguồn lực để tập trung triển khai công tác rà soát số lượng sử dụng, đề xuất các kế hoạch phù hợp cho tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thấy rõ tác hại của việc sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt và đời sống người dân. 

 Bên cạnh đó, công tác phòng chống rác thải nhựa và túi nilon rất được quan tâm và đưa vào triển khai trong thời gian tới.

Với quyết tâm của lãnh đạo và sự chung tay của cán bộ, người dân quận Hai Bà Trưng, thời gian tới biện pháp tuyên truyền vận động, biện pháp quản lý quyết liệt chính sách hỗ trợ (đối với hộ nghèo) để đảm bảo đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn Quận không còn sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x