Các nghiên cứu, tin tức nổi bật về ONKK trong Quý II/2021

Các nghiên cứu nổi bật về ONKK ở Việt Nam trong Quý II/2021 1. TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH LY XÃ HỘI DO COVID-19Các nghiên cứu đã được Live & Learn tổng hợp theo thời gian công bố nghiên cứu theo đường link sau:...

Nghiên cứu: Đóng góp của Than với khí thải, nồng độ PM2,5 ngoài trời và trong nhà, phơi nhiễm và tác động sức khỏe tại Trung Quốc từ năm 1970 đến năm 2014

Kết quả nổi bật Ảnh hưởng của than dùng trong sinh hoạt vào lượng phát thải đã giảm trên diện rộng, nhưng vẫn chiếm 29% tổng lượng phát thải PM2,5 sơ cấp do đốt than vào năm 2014.Nồng độ PM2,5 trong không khí xung quanh tăng từ năm 1974 đến 2014, trong khi nồng...

Báo cáo tổng kết đề tài “Xây dựng Bản đồ về khối lượng rơm rạ thải bỏ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng bản đồ lan truyền chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ”

“Báo cáo tổng kết đề tài Xây dựng Bản đồ về khối lượng rơm rạ thải bỏ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng bản đồ lan truyền chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ (Chỉ tiêu bụi mịn PM 2,5 và CO2, tỉ lệ 1:500.000)” do nhóm nghiên cứu thuộc...