Sáng 19/08/2021, Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến chia sẻ và cập nhật các kết quả nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Hội thảo đã cập nhật và chia sẻ một số kết quả nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trong đó tập trung cho các đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu; thực trạng, nguyên nhân và khuyến nghị chính sách. 

CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH TẠI HỘI THẢO: 

Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 >>  –  PGS. TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kiểm kê phát thải PM2.5 cho Việt Nam 2018 >> – TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan

Kết quả kiểm kê khí thải cho TP. Hồ Chí Minh >> – PGS. TS. Hồ Quốc Bằng , Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.HCM

Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và khuyến nghị >> – Bà Đỗ Vân Nguyệt, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn VN) 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x