Sổ tay quản lý rơm ra sau thu hoạch

Hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt diễn ra khá phổ biến tại các địa phương làm phát sinh khói bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn giao thông. Để kiểm soát các hoạt động này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 18/09/2020 về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định. Từ đó, các hoạt động đào tạo truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để nông dân ứng dụng các giải pháp xử lý rơm rạ với sự tham gia của nhiều bên liên quan (nhà khoa học, doanh nghiệp) được thực hiện để từng bước giảm thiểu khối lượng rơm rạ đốt sau mùa vụ, cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe.

 

Tài liệu này được xây dựng để cung cấp các thông tin về thực trạng đốt rơm rạ và các ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Hà Nội và giới thiệu một số biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Tài liệu cũng chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát đốt rơm rạ ở địa phương.

Tài liệu này được biên soạn bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp thực hiện cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và các nhà khoa học, doanh nghiệp và địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì không khí sạch” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Nội dung của tài liệu này không nhất thiết phản ánh lập trường hay quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.

Xem và tải tài liệu tại đây: Sổ tay quản lý rơm rạ sau thu hoạch

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x