Tờ rơi truyền thông: Rơm là vàng, đừng đốt

Tài liệu này được biên soạn bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp thực hiện cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì không khí sạch” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Nội dung của tài liệu này không nhất thiết phản ánh lập trường hay quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x