1.Phông nền 2. Băng rôn 3. Áp phích 4. Tờ rơi thông tin bếp than Mặt trước Mặt sau 5. Ảnh triển lãm 6. Phim ngắn về ảnh hưởng củ bếp than tổ ong đến sức khỏe con người và môi trường. </figure> </li><li>Bản trình chiếu thông tin kiến thức về Chất lượng không...