Đây là các tài liệu phục vụ tập huấn “Kỹ thuật xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học” được tổ chức bởi Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi – CISDOMA, Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live and Learn) và hội Nông dân huyện Đan Phượng.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x