Giới thiệu dự án

Dự án Không khí sạch – Thành phố xanh hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe tại thành phố Hà Nội thông qua huy động mạng lưới các đối tác địa phương (bao gồm thanh niên, các trường học, các cộng đồng, tổ chức xã hội và dân sự, doanh nghiệp và chính quyền) để vận động chính sách và cùng hành động vì một bầu không khí trong lành hơn.

Hoạt động của dự án

Kết nối mạng lưới

Trước tình trạng hoạt động của các tổ chức còn thiếu liên kết và chưa có chiến lược lâu dài, dự án tiến hành thiết lập và xây dựng mạng lưới hợp tác vì Không khí sạch – Thành phố xanh.

Nâng cao nhận thức

Dự án mong muốn có thể cung cấp cái nhìn đúng hơn, sâu hơn về hiện trạng và tác động của ô nhiễm không khí đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe của con người thông qua các hoạt động cụ thể.

Ứng dụng công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm truyền tải thông điệp, tạo ra xu thế để khuyến khích cộng động thực hiện những hành động tích cực, từ đó đóng góp cho việc giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Huy động sáng kiến

Hỗ trợ các nhóm thanh niên và trường học các giải pháp về Ô nhiễm không khí, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng để giải quyết vấn đề hướng tới nâng cao chất lượng không khí.

Giải pháp cộng đồng

Thiết lập và đưa vào sử dụng rộng rãi các mô hình đo lường chất lượng không khí, kết hợp với việc đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người. Ngoài ra, dự án  còn triển khai các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề về rác thải sinh hoạt. 

Tin tức mới

Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu và các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ

Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu và các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ

Nhằm cập nhật và chia sẻ các nghiên cứu và giải pháp trong việc hạn chế đốt rơm rạ đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng và Mạng lưới...

Hội thảo “Cải thiện chất lượng không khí – Cập nhật nghiên cứu và giải pháp tại Việt Nam”

Hội thảo “Cải thiện chất lượng không khí – Cập nhật nghiên cứu và giải pháp tại Việt Nam”

Ngày 07/09/2020, hội thảo "Cải thiện Chất lượng không khí - Cập nhật nghiên cứu và giải pháp tại Việt Nam" được tổ chức bởi Tổng cục Môi trường (VEA) phối hợp với Ngân hàng Thế Giới (WB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi...

Các nhà tài trợ và đối tác

Nhận thông tin

                

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (LIVE&LEARN)

Địa chỉ: Số 24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh – Ngõ 45A – Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội