Bộ thẻ trò chơi Nước từ đâu đến?

Bộ thẻ trò chơi Nước từ đâu đến?

Bộ thẻ “Nước từ đâu đến?” là bộ thẻ trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, giúp người chơi hiểu hơn về nước, biết cách bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh. Tài liệu được xây dựng với mong muốn tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu chủ đề nước một cách dễ hiểu...
Booklet “Where is the clean air?”

Booklet “Where is the clean air?”

Is the air we breathing clean? What if the air is polluted? And what do we need to do to keep the air fresh? Learn these things through our booklet “Inhale, Exhale – Where is the clean air?”. Download the document here. 
COVID-19 and Air Pollution

COVID-19 and Air Pollution

A summary of analyses, resources, funding opportunities, call for papers & more  1. Publications (peer-reviewed)  Regional air pollution persistence links to COVID-19 infection zoningCOVID-19 as a factor influencing air pollution?Biomass use and...