Sổ tay Hướng dẫn xây dựng Trường Học Xanh

Sổ tay Hướng dẫn xây dựng Trường Học Xanh

Sổ tay hướng dẫn Xây dựng trường học xanh là tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục – để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực. Tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế từ hoạt...
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học xanh

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học xanh

Để hỗ trợ các trường học thực hiện các hoạt động trường học xanh, Live & Learn đã xây dựng các tài liệu bao gồm:Tài liệu hướng dẫn chung về cách xây dựng trường học xanhTài liệu tập huấn chuyên sâu cho giáo viên về các chủ đề môi trườngTài liệu tập huấn cho học...