Infographic: Ô nhiễm không khí

Infographic: Ô nhiễm không khí

Bộ Infographic Ô nhiễm không khí cung cấp các thông tin ngắn gọn, cơ bản nhất về chỉ số chất lượng không khí, nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, giúp cải thiện chất lượng không...
Sổ tay: Hộ chiếu công dân xanh

Sổ tay: Hộ chiếu công dân xanh

Cuốn sổ tay giúp người chơi tìm hiểu và ghi chép thông tin về các vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí trong các sự kiện do Live & Learn tổ chức.  Tài liệu sẽ là một công cụ hữu ích để bạn thử thách tầm hiểu biết về chủ đề môi trường của mình cũng như...
Sổ tay Hít hít thở thở-Không khí sạch đi đâu rồi

Sổ tay Hít hít thở thở-Không khí sạch đi đâu rồi

Với thông tin ngắn gọn, khoa học và cập nhật về tình hình ô nhiễm không khí, sổ tay Hít hít thở thở_Không khí sạch đi đâu rồi sẽ giúp đọc hiểu về ô nhiễm không khí, biết cách bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh. Tải xuống: Sổ tay Hít hít thở thở không khí sạch...
Bộ thẻ trò chơi Hít hít thở thở-Không khí sạch đi đâu rồi

Bộ thẻ trò chơi Hít hít thở thở-Không khí sạch đi đâu rồi

Bộ thẻ “Hít hít thở thở – Không khí sạch đi đâu rồi” là bộ thẻ trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, giúp người chơi hiểu hơn về ô nhiễm không khí, biết cách bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh. Tài liệu được xây dựng với mong muốn tất cả mọi người đều...