Để hỗ trợ các trường học thực hiện các hoạt động trường học xanh, Live & Learn đã xây dựng các tài liệu bao gồm:
  • Tài liệu hướng dẫn chung về cách xây dựng trường học xanh
  • Tài liệu tập huấn chuyên sâu cho giáo viên về các chủ đề môi trường
  • Tài liệu tập huấn cho học sinh nòng cốt
  • Tài liệu hướng dẫn thực hành xanh cho học sinh
Xem chi tiết các tài liệu hướng dẫn tại đây.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x