NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1-Vũ Tiến Vinh-15 tuổi- Học sinh trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Lômônôxốp- Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2-Nguyễn Tường Vi-15 tuổi- Học sinh trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Lômônôxốp-Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây
Video: Xem chi tiết tại đây

176 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

1 Comment

  1. Tài

    Tuyệt vời

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *