Hà Nội Green Map

Hà Nội Green Map

Hà Nội Green Map – Dữ liệu các khu vực áp dụng các giải pháp giảm thải, xử lý rác, các trường học xanh và các doanh nghiệp thân thiện với môi trường trên địa bàn Hà Nội....
Thùng rác làm từ rác tái chế

Thùng rác làm từ rác tái chế

Để trao tặng nỗ lực của các trường trong chương trình Trường học xanh, những chiếc thùng rác tái chế đã được cung cấp đến các trường học. Điều đặc biệt của những chiếc thùng rác này là các thùng đều được làm bằng vật liệu tái chế, chính là rác tái chế các bạn học sinh...
Bộ 3 Poster về Phân loại rác

Bộ 3 Poster về Phân loại rác

Hiện nay, các vấn đề về môi trường nói chung và rác thải nói riêng đang diễn ra ngày một nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ em. Theo báo cáo của UNICEF năm 2021, Việt Nam xếp thứ 37 trên 163 quốc gia về chỉ số bị tác động bởi các vấn về khí hậu và môi trường...
Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí

Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí

Tài liệu “Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí” được xây dựng nhằm chia sẻ các thông tin cơ bản về vấn đề ô nhiễm không khí (ONKK), các kinh nghiệm ứng phó với ONKK của các nước trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời chọn lọc và đưa ra hướng dẫn...
Sổ tay Hướng dẫn xây dựng Trường Học Xanh

Sổ tay Hướng dẫn xây dựng Trường Học Xanh

Sổ tay hướng dẫn Xây dựng trường học xanh là tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục – để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực. Tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế từ hoạt...