Tài liệu “Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí” được xây dựng nhằm chia sẻ các thông tin cơ bản về vấn đề ô nhiễm không khí (ONKK), các kinh nghiệm ứng phó với ONKK của các nước trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời chọn lọc và đưa ra hướng dẫn phù hợp với các trường học tại Việt Nam để áp dụng trong thực tế. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu này sẽ cung cấp thông tin và công cụ hữu ích để hỗ trợ trường học thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ sức khỏe của học sinh, giáo viên, CBCNV trong trường học và góp phần cùng người dân và các cơ quan “chung tay vì không khí sạch”.

Download tài liệu tại đây:

Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí” (Tiếng Anh)

“Hướng dẫn cho trường học về ứng phó với ô nhiễm không khí” (Tiếng Việt)

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x