Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học xanh

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường học xanh

Để hỗ trợ các trường học thực hiện các hoạt động trường học xanh, Live & Learn đã xây dựng các tài liệu bao gồm:Tài liệu hướng dẫn chung về cách xây dựng trường học xanhTài liệu tập huấn chuyên sâu cho giáo viên về các chủ đề môi trườngTài liệu tập huấn cho học...
Truyện tranh “Bụi du ký”

Truyện tranh “Bụi du ký”

“Bụi du ký” là bộ truyện tranh cung cấp kiến thức về các loại bụi như PM10, PM2,5,… thông qua câu chuyện dòng tộc bụi. Liệu sự tồn tại của chúng có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và môi trường xung quanh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong...
[NEW VERSION] Bộ 3 standee về Ô nhiễm không khí

[NEW VERSION] Bộ 3 standee về Ô nhiễm không khí

Bộ 3 standee cung cấp các thông tin một ngắn gọn, cơ bản nhất về thực trạng, nguyên nhân và các tác động của ô nhiễm không khí; cũng như kiến thức về chỉ số chất lượng không khí, và các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, giúp cải thiện chất lượng không khí. Với nội...
Bộ thẻ trò chơi Nước từ đâu đến?

Bộ thẻ trò chơi Nước từ đâu đến?

Bộ thẻ “Nước từ đâu đến?” là bộ thẻ trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, giúp người chơi hiểu hơn về nước, biết cách bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh. Tài liệu được xây dựng với mong muốn tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu chủ đề nước một cách dễ hiểu...
Booklet “Where is the clean air?”

Booklet “Where is the clean air?”

Is the air we breathing clean? What if the air is polluted? And what do we need to do to keep the air fresh? Learn these things through our booklet “Inhale, Exhale – Where is the clean air?”. Download the document...