Hiện nay, các vấn đề về môi trường nói chung và rác thải nói riêng đang diễn ra ngày một nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ em. Theo báo cáo của UNICEF năm 2021, Việt Nam xếp thứ 37 trên 163 quốc gia về chỉ số bị tác động bởi các vấn về khí hậu và môi trường của trẻ em. Để góp phần nâng cao nhận thức cho trẻ em về vấn đề rác thải và môi trường, Chương trình Trường học xanh được xây dựng để thúc đẩy trường học trở thành nơi thực hành và xây dựng lối sống bền vững cho trẻ em, và từ trường học tới cộng đồng có thể sống bền vững hơn.

Bộ 3 poster chủ đề Phân loại rác cung cấp thông tin tổng quát về thực trạng rác thải trước và sau khi được phân loại, gợi ý chi tiết những hành động nên và không nên thực hiện nhằm cải thiện thực trạng này.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x