Diễn đàn tham vấn thanh niên hành động vì khí hậu

Giới thiệu tổng quan về chương trình Youth for Climate Promise Khởi động từ năm 2019 bởi UNDP, Climate Promise là một chương trình toàn cầu mà UNDP đã cam kết hỗ trợ ít nhất 100 quốc gia củng cố Đóng góp do quốc gia tự xác định (NDC) của mình đến năm 2020 bằng việc...
CAREER OPPORTUNITY: Accountant

CAREER OPPORTUNITY: Accountant

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, community mobilization and supportive partnerships. Live&Learn is also a member of...
Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững | Hạng mục Ô nhiễm Không khí

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 đã được tái khởi động và nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam. Trong đó, 03 chủ đề được ưu tiên gồm:  Ô nhiễm...

Thư mời chào giá – Bộ thẻ trò chơi Tuổi thọ của rác

By on in Kính gửi: Đơn vị/cá nhân Trong khuôn khổ Dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng có nhu cầu tìm kiếm đối tác vẽ minh họa và thiết kế tài liệu. Chi tiết yêu cầu kỹ thuật đối với các tài liệu được quy định...