BÌNH CHỌN CUỘC THI NHÀ KHOA HỌC NHÍ 2023 – ĐI TÌM KHÔNG KHÍ SẠCH

CUỘC THI "NHÀ KHOA HỌC NHÍ 2023: ĐI TÌM KHÔNG KHÍ SẠCH" Cách tính điểm bài dự thi:📳Bình chọn qua Website Khí sạch trời xanh (30%) 📝Đánh giá của Ban tổ chức và Ban giám khải (70%) Cách bình chọn trên Website:👉Bước 1: Lựa chọn nhóm thi: Junior (7-10 tuổi) hoặc Tween...
50.000 hộ gia đình Đông Anh thực hiện mô hình Phân loại rác và xử lý rác hữu cơ tại nhà: chia sẻ kinh nghiệm cho thành phố Huế

50.000 hộ gia đình Đông Anh thực hiện mô hình Phân loại rác và xử lý rác hữu cơ tại nhà: chia sẻ kinh nghiệm cho thành phố Huế

Sáng ngày 25/5/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, Hội Phụ Nữ Huyện Đông Anh cùng Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) tổ chức chuyến tham quan học hỏi mô hình phân loại và xử lý rác tại Đông Anh cùng với sự tham gia...
Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm năm 2021: Triển khai kế hoạch chương trình “Trường học xanh – vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm năm 2021: Triển khai kế hoạch chương trình “Trường học xanh – vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025

Ngày 28/12/2022, hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm năm 2021 triển khai kế hoạch chương trình “Trường học xanh – vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025 do Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Giáo dục Đào tạo cùng Trung tâm Sống và Học tập vì Môi Trường và...

Tuyển dụng vị trí Trợ lý Truyền thông và Giáo dục

CAREER OPPORTUNITY Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action toward a sustainable future through education, community mobilization, and supportive partnerships. Live&Learn is...