Với sự hỗ trợ của dự án “Không khí sạch, thành phố xanh”, Tổ chức Nghĩ về Sân chơi trong phố (Think Playgrounds) đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng 03 không gian xanh, bao gồm sân chơi làm từ vật liệu tái chế và cây xanh tại các quận Hoàng Mai và Đông Anh. Để xây dựng được các không gian xanh này, Think Playgrounds sẽ tham vấn cộng đồng, lập kế hoạch, chỉ đạo và giám sát trong suốt quá trình thực hiện. Theo kế hoạch các sân chơi trên có thể sử dụng ít nhất 50% vật liệu tái chế.

Xây dựng sân chơi làm từ vật liệu tái chế và trồng cây xanh là hành động thiết thực nhằm tạo ra các không gian công cộng cho người dân và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm cơ hội vận động, giao tiếp và tham gia các hoạt động ngoài trời. Ý tưởng xây dựng các sân chơi này cũng góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao giá trị của Chơi – Tự do trong cộng đồng với sự phát triển lành mạnh của trẻ em.