Hội thảo “Huy động sáng kiến xanh cho Hà Nội – từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến  địa phương” – Hà Nội đang làm gì để Thành phố xanh hơn?

Hội thảo “Huy động sáng kiến xanh cho Hà Nội – từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến địa phương” – Hà Nội đang làm gì để Thành phố xanh hơn?

Hội thảo là buổi chia sẻ thực tiễn, tạo điều kiện tiếp cận cho tất cả tất cả mọi người và cả các doanh nghiệp, tổ chức xã hội về các giải pháp, các sáng kiến xanh nhằm giảm thải khí thải nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Video tóm tắt hội thảo Bắt đầu từ...
Hội thảo “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”

Hội thảo “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng”

Sáng ngày 13/6/2019 tại khách sạn Hilton Hanoi Opera đã diễn ra hội thảo “Đồng lợi ích của phát triển năng lượng bền vững đối với chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng” với mục đích tạo ra diễn đàn trao đổi và xác định các rào cản và giải pháp về chủ đề này. Hơn...