Nhóm Tiny Green

Nhóm Tiny Green

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN:  Nguyễn Thiện Nhân – 16 tuổi – Trường THPT M.V. Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  Trịnh Như Hoàng Phú – 16 tuổi – Trường THPT. M.V. Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  Nguyễn Quang Trung – 16 tuổi – Trường THPT M.V. Lômônôxốp –...
Nhóm Tiny Green

Nhóm VMT

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Học sinh trường THPT Vinschool Central Park Trần Gia Bảo Châu – 16 tuổi Nguyễn Trần Quỳnh Như – 16 tuổi Nguyễn Hồng Phúc – 16 tuổi BÀI DỰ THI: Hình thức: Báo cáo Khoa học Xem chi tiết tại ĐÂY 1 0 Thank You For Your...
Nhóm Generation

Nhóm Generation

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Lê Mai Anh – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội Lê Thị Ngọc Anh – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội Nguyễn Gia...