Nhóm 11imilo

Nhóm 11imilo

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1- Bùi Ngọc Linh – 16 tuổi – Học sinh trường THPT M.V. Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2 – Nguyễn Tuấn Thái – 16 tuổi – Học sinh trường THPT M.V. Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội BÀI...
Nhóm Dookki

Nhóm Dookki

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Lê Trương Nhât Anh – 15 tuổi – Học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Quận Hà Đông, Hà Nội Phạm Ngọc Linh – 15 tuổi – Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tạ Thị Hải...
Nhóm The Air-porters

Nhóm The Air-porters

Nhóm: THCS DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Đình Nhật Huy – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm, Hà...
Nhóm H.I./er/

Nhóm H.I./er/

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN:  Đỗ Nam Hải – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V. Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa – 15 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V. Lomonoxop – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội...
Nhóm Renaissance

Nhóm Renaissance

Nhóm: THPT DANH SÁCH THÀNH VIÊN:  Nguyễn Trâm Anh – 16 tuổi – Học sinh trường TH, THCS, THPT Sky-line – Quận Hải Châu, Đà Nẵng  Huỳnh Trương Bảo Ngọc – 16 tuổi – Học sinh trường TH, THCS, THPT Sky-line – Quận Hải Châu, Đà Nẵng  Trần...