Nhóm Fresh Air Fighters (FAFS)

,

NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1. Vũ Mai Khanh – 16 tuổi – Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ- Tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

2. Nguyễn Xuân Linh Kiều- 16 tuổi – Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ- Tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

3. Đàm Thị Yến – 16 tuổi – Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ- Tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

4. Nguyễn Ngọc Linh Chi – 17 tuổi – Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ- Tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

5. Hà Tuấn Minh-17 tuổi – Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ- Tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây

533 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

2 Comments

  1. Bình An

    tuyệt quá ạ 🤩😍😍😍

    Reply
  2. Hiếu

    Bài thi xuất sắc

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *