Tiếp nối các kết quả từ báo cáo Kiểm kê phát thải do hoạt động đốt rơm rạ năm 2020, tháng 5 năm 2021, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) đã đồng hành cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà NộiTrung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường (CEMM) tiếp tục thực hiện kiểm kê phát thải các chất phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng vụ Đông Xuân.

 

Một số kết quả nổi bật từ báo cáo: 

1. Trong thời gian Kiểm kê phát thải, hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có chiều hướng gia tăng. Cụ thể tỷ lệ đốt vụ Đông Xuân năm 2021 trung bình là 43,2% trong khi tỷ lệ đốt cùng kỳ năm 202022%.

2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong báo cáo – trích xuất số liệu sinh khối (biomass) để kiểm kê khí thải do hoạt động đốt rơm rạ có tính hữu dụng và có thể áp dụng được. Kết quả kiểm kê khí thải cho thấy, lượng bụi mịn PM2,5, CO và CO2 phát sinh trong vụ Đông Xuân năm 2021 tương ứng là 1.941,3 tấn, 21.753,3 và 27.5295,1 tấn.

3. Kết quả mô hình hóa lan truyền chất ô nhiễm bụi mịn PM2,5, CO và CO2 cho thấy trên địa bàn thành phần Hà Nội có khu vực hứng chịu ô nhiễm cục bộ, nồng độ cực đại vượt quá tiêu chuẩn quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT. Vùng phát thải lớn sẽ có mức ô nhiễm lớn nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ địa bàn lân cận. Khu vực phía Nam thành phố như Thường Tín, Chương Mỹ,Thanh Trì, Thanh Oai, là vùng canh tác lúa chính, có lượng sinh khối lớn, tỷ lệ đốt cao và cũng là vùng phát thải ô nhiễm lớn.

Các kiến nghị từ báo cáo: 

  1. Tăng cường giám sát, kiểm soát liên tục hoạt động đốt rơm rạ, kiểm kê phát thải và mô hình hóa quá trình lan truyền chất ô nhiễm.
  2. Đẩy mạnh, hoàn thiện cơ chế chính sách và kế hoạch hành động của Thành phố và các Quận/Huyện nhằm giám sát và kiểm soát hoạt động đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  3. Cần có giải pháp huy động các bên liên quan (các các cơ quan quản lý, đoàn thể cơ sở Hội nông dân Hội phụ nữ, các tổ chức xã hội, các trường và viện nghiên cứu và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp xử lý rơm rạ) có tiếng nói quyết định trong giải quyết triệt để vấn đề đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng.

Đọc báo cáo đầy đủ >>

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x