[24/5/2021] Mùa gặt đi cùng mùa đốt: Nỗi lo khói bụi do đốt rơm rạ

[24/5/2021] Mùa gặt đi cùng mùa đốt: Nỗi lo khói bụi do đốt rơm rạ

Theo “Báo cáo tổng kết đề tài Xây dựng Bản đồ về khối lượng rơm rạ thải bỏ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng bản đồ lan truyền chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ (Chỉ tiêu bụi mịn PM 2,5 và CO2, tỉ lệ 1:500.000)” (RSOB), trong vụ...
Ai Được Thở Không Khí Sạch ở New Delhi? (Phần 2)

Ai Được Thở Không Khí Sạch ở New Delhi? (Phần 2)

(Đọc phần 1 ở đây: https://khisachtroixanh.com/news/ai-duo%cc%a3c-tho-khong-khi-sach-o-new-delhi/) Không chỉ một nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm không khí tại Ấn Độ – và không có giải pháp duy nhất. Nhưng người Ấn Độ đã học cách dựa vào một điều: Mùa thu và mùa đông...
Ai Được Thở Không Khí Sạch ở New Delhi? (Phần 1)

Ai Được Thở Không Khí Sạch ở New Delhi? (Phần 1)

Monu và Aamya sống ở một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nhưng chỉ có một gia đình đủ tiền mua máy lọc không khí. Chúng tôi đã đo mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm không khí của 2 đứa trẻ trong một ngày để so sánh sự bất bình đẳng sẽ tạo ra sự khác biệt như...