Không khí đang bị làm sao? Do đâu mà không khí bị ô nhiễm? Ảnh hưởng của nó là gì? Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí?
Bạn cùng tìm hiểu câu trả lời cho các câu hỏi trên qua video nhé!