Nhóm Hoàng Anh + Anh Thư

Nhóm Hoàng Anh + Anh Thư

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Hoàng Anh-9 tuổi-4H-Học sinh Tiểu Học Trần Quốc Toản-Hoàn Kiếm,Hà Nội Phùng Hà Thư-9 tuổi-4H-Học sinh Tiểu Học Trần Quốc Toản-Hoàn Kiếm,Hà Nội BÀI DỰ THI: Hình thức: Bài báo cáo nghiên cứu Xem chi tiết tại ĐÂY 118 0 Thank...
Nhóm Đặng Hải Phong

Nhóm Đặng Hải Phong

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Đặng Hải Phong – 4H – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản BÀI DỰ THI: Hình thức: Video Xem chi tiết tại ĐÂY 11 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm Nguyễn Việt Khoa

Nhóm Nguyễn Việt Khoa

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Việt Khoa – 4H – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản BÀI DỰ THI: Hình thức: Video Xem chi tiết tại ĐÂY 2 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm The Earth

Nhóm The Earth

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Đặng Bình Minh 7 tuổi Phạm Minh Khánh 7 tuổi Nguyễn Việt Khoa 7 tuổi BÀI DỰ THI: Hình thức: Video Xem chi tiết tại ĐÂY 176 0 Thank You For Your Vote! Sorry You have Already...
Nhóm Green Team

Nhóm Green Team

Nhóm: Tiểu học DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Thân Đức Hoàng Anh – 8 tuổi – Trường Tiểu học Thăng Long – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngô Kim Chi – 8 tuổi – Trường Tiểu học Thăng Long – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Phạm Kỳ Nam – 8 tuổi –...