NHÓM: THPT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1 – Lê Văn Dũng – 16 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Mỹ Đình 2, Hà Nội

2 – Phạm Hoàng Nam – 16 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Mỹ Đình 2, Hà Nội

3 – Nguyễn Mai Hùng – 16 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Mỹ Đình 2, Hà Nội

4 – Lương Vũ Gia Bách – 16 tuổi – Học sinh trường THCS và THPT M.V.Lomonoxop – Quận Mỹ Đình 2, Hà Nội

BÀI DỰ THI:

9 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *