Nhóm Thiên Đình Xanh

,

NHÓM: THCS

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

1-Đỗ Quỳnh Trâm-12 tuổi -hs trường THCS và THPT Lômônôxốp Mỹ Đình
2-Lê Chí Bình-12 tuổi- hs trường THCS và THPT Lômônôxốp Mỹ ĐÌnh
3-Trần Gia Linh-12 tuổi- hs trường THCS và THPT Lômônôxốp Mỹ ĐÌnh
4-Mai Văn Phú-12 tuổi- hs trường THCS và THPT Lômônôxốp Mỹ ĐÌnh

BÀI DỰ THI:
Báo cáo: Xem chi tiết tại đây

157 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

3 Comments

  1. Sinh Nguyen

    Các con giỏi quá

    Reply
  2. TÙNG

    Ok,good

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *