Nhóm Sleeping Knights

,

NHÓM: Trung học cơ sở

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  • Nguyễn Huyền Trang -12 tuổi – Học sinh THCS Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Vũ Hà AnNguyễn Huyền Trang -12 tuổi – Học sinh THCS Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Đặng Ngọc LinhNguyễn Huyền Trang -12 tuổi – Học sinh THCS Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Lương Tâm ĐanNguyễn Huyền Trang -12 tuổi – Học sinh THCS Lômônôxốp – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÀI DỰ THI: 

20 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

1 Comment

  1. Chụ

    Rất thiết thực và mang lại nhận thức đúng giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *