Nhóm Siêu Nhân Gao đi tìm không Khí sạch

,

NHÓM: Trung học cơ sở

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  • Lê Ngọc Bảo Trâm -12 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Đông Anh – Hà Nội.
  • Ngô Thị Thanh Thảo -12 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Đông Anh – Hà Nội.
  • Trần Thanh Trúc -14 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Đông Anh – Hà Nội.
  • Nguyễn Xuân Mai -12 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Đông Anh – Hà Nội.
  • Kiều Phương Dung -12 tuổi – Học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng – Đông Anh – Hà Nội.

BÀI DỰ THI: 

11 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *