Nhóm Lớp 4A – Tiểu học Chương Dương

,

NHÓM: Tiểu học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN:

  • Phạm Hoàng Anh – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nguyễn Thái An – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Hoàng Minh Đức – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nguyễn Mai Bảo Hân – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Trần Thanh Trúc – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Hoàng Tường Vy – 9 tuổi – Học sinh trường Tiểu học Chương Dương – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÀI DỰ THI: 

  • Hình thức: Video
  • Xem chi tiết tại đây

53 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Skills

Posted on

31/12/2021

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *